Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualny cennik drewna obowiązujący od dnia  16 stycznia 2018 r.
Można pobrać tutaj

 
Lp Określenie wg KJW Rodzaj drewna Cena loco las po zrywce zł/m3 Podatek VAT Cena brutto Cena loco las bez zrywki zł/m3 Podatek VAT Cena brutto
      Drewno Wielkowymiarowe Iglaste
1 WB0
WBK
1   Md 418 96,14 514,14 393 90,39 483,39
2 464 106,72 570,72 439 100,97 539,97
3 542 124,66 666,66 517 118,91 635,91
2 WC0
WCK
1   Md 332 76,36 408,36 307 70,61 377,61
2 387 89,01 476,01 362 83,26 445,26
3 444 102,12 546,12 419 96,37 515,37
3 WD
WDK
1   Md 239 54,97 293,97 214 49,22 263,22
2 261 60,03 321,03 236 54,28 290,28
3 291 66,93 357,93 266 61,18 327,18
4 WB0
WBK
1   So 336 77,28 413,28 311 71,53 382,53
2 413 94,99 507,99 388 89,24 477,24
3 472 108,56 580,56 447 102,81 549,81
5 WC0
WCK
1   So 305 70,15 375,15 280 64,40 344,40
2 357 82,11 439,11 332 76,36 408,36
3 406 93,38 499,38 381 87,63 468,63
6 WD
WDK
1   So 233 53,59 286,59 208 47,84 255,84
2 254 58,42 312,42 229 52,67 281,67
3 275 63,25 338,25 250 57,50 307,50
7 WB0
WBK
1   Jd 462 106,26 568,26 437 100,51 537,51
2 505 116,15 621,15 480 110,40 590,40
3 582 133,86 715,86 557 128,11 685,11
8 WC0
WCK
1   Jd 355 81,65 436,65 330 75,90 405,90
2 420 96,60 516,60 395 90,85 485,85
3 458 105,34 563,34 433 99,59 532,59
9 WD
WDK
1   Jd 252 57,96 309,96 227 52,21 279,21
2 271 62,33 333,33 246 56,58 302,58
3 285 65,55 350,55 260 59,80 319,80
10 WB0
WBK
1   Św 439 100,97 539,97 414 95,22 509,22
2 492 113,16 605,16 467 107,41 574,41
3 538 123,74 661,74 513 117,99 630,99
11 WC0
WCK
1   Św 364 83,72 447,72 339 77,97 416,97
2 424 97,52 521,52 399 91,77 490,77
3 478 109,94 587,94 453 104,19 557,19
12 WD
WDK
1   Św 284 65,32 349,32 259 59,57 318,57
2 314 72,22 386,22 289 66,47 355,47
3 363 83,49 446,49 338 77,74 415,74
 
      Drewno Średniowymiarowe Iglaste
13 S10     iglaste 306 70,38 376,38 281 64,63 345,63
14 S2a      Jd 223 51,29 274,29 198 45,54 243,54
S2a      Md 175 40,25 215,25 150 34,50 184,50
S2a      So 183 42,09 225,09 158 36,34 194,34
S2a      Św 219 50,37 269,37 194 44,62 238,62
15 S2ap     Jd 210 48,30 258,30 185 42,55 227,55
    Md 168 38,64 206,64 143 32,89 175,89
    So 185 42,55 227,55 160 36,80 196,80
    Św 186 42,78 228,78 161 37,03 198,03
16 S2b     Md GD, GK 274 63,02 337,02 249 57,27 306,27
    So GK 267 61,41 328,41 242 55,66 297,66
    Jd GD, GK 289 66,47 355,47 264 60,72 324,72
    Św GD, GK 298 68,54 366,54 273 62,79 335,79
17 S3b 1   iglaste 177 40,71 217,71 152 34,96 186,96
2 187 43,01 230,01 162 37,26 199,26
3 197 45,31 242,31 172 39,56 211,56
18 S4     iglaste 120 9,60 129,60 95 7,60 102,60
     Drewno Małowymiarowe Iglaste
19 M1     iglaste       100 23,00 123,00
     Drewno Wielkowymiarowe Liściaste
20 WA0 2   Db 1838 422,74 2260,74 1813 416,99 2229,99
3 2353 541,19 2894,19 2328 535,44 2863,44
21 WB0 1   Db 827 190,21 1017,21 802 184,46 986,46
2 1329 305,67 1634,67 1304 299,92 1603,92
3 1908 438,84 2346,84 1883 433,09 2316,09
22 WC0 1   Db 636 146,28 782,28 611 140,53 751,53
2 916 210,68 1126,68 891 204,93 1095,93
3 1234 283,82 1517,82 1209 278,07 1487,07
23 WD 1   Db 350 80,50 430,50 325 74,75 399,75
2 598 137,54 735,54 573 131,79 704,79
3 827 190,21 1017,21 802 184,46 986,46
24 WA0 2   Db cz, Js 1410 324,30 1734,30 1385 318,55 1703,55
3 1806 415,38 2221,38 1781 409,63 2190,63
25 WB0 1   Db cz, Js 634 145,82 779,82 609 140,07 749,07
2 1020 234,60 1254,60 995 228,85 1223,85
3 1464 336,72 1800,72 1439 330,97 1769,97
26 WC0 1   Db cz, Js 488 112,24 600,24 463 106,49 569,49
2 703 161,69 864,69 678 155,94 833,94
3 947 217,81 1164,81 922 212,06 1134,06
27 WD 1   Db cz, Js 268 61,64 329,64 243 55,89 298,89
2 459 105,57 564,57 434 99,82 533,82
3 634 145,82 779,82 609 140,07 749,07
28 WA0 2   Bk, Gb 590 135,70 725,70 565 129,95 694,95
3 747 171,81 918,81 722 166,06 888,06
29 WB0 1   Bk, Gb 305 70,15 375,15 280 64,40 344,40
2 390 89,70 479,70 365 83,95 448,95
3 512 117,76 629,76 487 112,01 599,01
30 WC0 1   Bk, Gb 244 56,12 300,12 219 50,37 269,37
2 305 70,15 375,15 280 64,40 344,40
3 390 89,70 479,70 365 83,95 448,95
31 WD 1   Bk, Gb 220 50,60 270,60 195 44,85 239,85
2 244 56,12 300,12 219 50,37 269,37
3 268 61,64 329,64 243 55,89 298,89
32 WA0 2   Brz 425 97,75 522,75 400 92,00 492,00
3 507 116,61 623,61 482 110,86 592,86
33 WB0 1   Brz 286 65,78 351,78 261 60,03 321,03
2 333 76,59 409,59 308 70,84 378,84
3 382 87,86 469,86 357 82,11 439,11
34 WC0 1   Brz 234 53,82 287,82 209 48,07 257,07
2 263 60,49 323,49 238 54,74 292,74
3 302 69,46 371,46 277 63,71 340,71
35 WD 1   Brz 201 46,23 247,23 176 40,48 216,48
2 223 51,29 274,29 198 45,54 243,54
3 241 55,43 296,43 216 49,68 265,68
36 WA0 2   Jw., Kl, Ol 561 129,03 690,03 536 123,28 659,28
3 628 144,44 772,44 603 138,69 741,69
37 WB0 1   Jw., Kl, Ol 341 78,43 419,43 316 72,68 388,68
2 403 92,69 495,69 378 86,94 464,94
3 481 110,63 591,63 456 104,88 560,88
38 WC0 1   Jw., Kl, Ol 282 64,86 346,86 257 59,11 316,11
2 324 74,52 398,54 299 68,77 367,79
3 377 86,71 463,71 352 80,96 432,96
39 WD 1   Jw., Kl, Ol 239 54,97 293,97 214 49,22 263,23
2 270 62,10 332,10 245 56,35 301,35
3 303 69,69 372,69 278 63,94 341,94
40 WA0 2   Osika  474 109,02 583,02 449 103,27 552,27
3 496 114,08 610,08 471 108,33 579,33
41 WB0 1   Osika 344 79,12 423,12 319 73,37 392,37
2 386 88,78 474,78 361 83,03 444,03
3 432 99,36 531,36 407 93,61 500,61
42 WC0 1   Osika 296 68,08 364,08 271 62,33 333,33
2 333 76,59 409,59 308 70,84 378,84
3 368 84,64 452,64 343 78,89 421,89
43 WD 1   Osika 259 59,57 318,57 234 53,82 287,82
2 286 65,78 351,78 261 60,03 321,03
3 309 71,01 380,07 284 65,32 349,32
44 WA0 2   Topola, pozostałe liściaste 361 83,03 444,03 336 77,28 413,28
3 408 93,84 501,84 383 88,09 471,09
45 WB0 1   Topola, pozostałe liściaste 262 60,26 322,23 237 54,51 291,51
2 296 68,08 364,08 271 62,33 333,33
3 333 76,59 409,59 308 70,84 378,84
46 WC0 1   Topola, pozostałe liściaste 233 53,59 286,59 208 47,84 255,84
2 260 59,80 319,80 235 54,05 289,05
3 288 66,24 354,24 263 60,49 323,49
47 WD 1   Topola, pozostałe liściaste 197 45,31 242,31 172 39,56 211,56
2 223 51,29 274,29 198 45,54 243,54
3 249 57,27 306,27 224 51,52 275,52
 
      Drewno Średniowymiarowe Liściaste
48 S2a   Bk, Js 192 44,16 236,16 167 38,41 205,41
  Brz, Jw., Ol, Kl 177 40,71 217,71 152 34,96 186,96
  Db, Db cz 190 43,70 233,70 165 37,95 202,95
  Gb, Ak 190 43,70 233,70 165 37,95 202,95
  Poz. Gat.: Os, Tp, Wb, Lp  170 39,10 209,10 145 33,35 178,35
49 S2ap   Bk, Js 176 40,48 216,48 151 34,73 185,73
  Brz, Jw., Ol, Kl 180 41,40 221,40 155 35,65 190,65
  Db, Db cz 175 40,25 215,25 150 34,50 184,50
  Gb, Ak 179 41,17 220,17 154 35,42 189,42
  Poz. Gat.: Os, Tp, Wb, Lp  165 37,95 202,95 140 32,20 172,20
50 S2b GK   Bk, Brz, Gb, Js, Kl, Jw., Ol 245 56,35 301,35 220 50,60 270,60
GK   Db, Db cz 277 63,71 340,71 252 57,96 309,96
GK   Os, pozostałe liściaste 218 50,14 268,14 193 44,39 237,39
51 S4   Ol, Brz, Gb, Jw, Js, Kl, Czm, Db,   Bk, Wiś, Ak, Wz 155 12,40 167,40 130 10,40 140,40
  poz.liść.:Os, Tp, Wb, Lp, Jrz, Ksz 110 8,80 118,80 85 6,80 91,80
     Drewno Małowymiarowe Liściaste
39 M1     liściaste       100 23,00 123,00
     Drewno pozyskane kosztem nabywcy
40 M1     iglaste       66 15,18 81,18
41 M2     iglaste       28 2,24 30,24
42 M1     liściaste       70 16,10 86,10
43 M2     liściaste       36 2,88 38,88
44 M2 TL     iglaste / liściaste       36 2,88 38,88
45 KO     iglaste / liściaste       20 1,60 21,60
46 S3b PKN 1   iglaste       152 34,96 186,96
2       162 37,26 199,26
3       172 39,56 211,56
47 S4 PKN     iglaste       60 4,80 64,80
    Ol, Brz, Gb, Db, Db.C, Bk, Jw, Js, Kl, Wiś, Ak, Wz       95 7,60 102,60
    poz.liść.:Os, Tp, Wb, Lp, Jrz, Ksz       55 4,40 59,40
Warunki szczegółowe, które mają zastosowanie do cennika:

 1. Wskazane ceny drewna określają cenę jednostkową za 1 m3

 2. Drewno pozyskane w zakresie i na koszt nabywcy (PKN) to M1, M2, M2 TL, S3b i S4.

 3. Do podanych cen netto dolicza się obowiązujący podatek VAT.
 Sortymenty objęte 8% podatkiem VAT:
   - S4 iglaste/liściaste
   - M2 iglaste/liściaste
   - M2TL iglaste/liściaste
   - KO iglasta/liściasta
  Pozostałe sortymenty sa objęte 23% stawką VAT.

 4. Wykaz norm drewna i warunków technicznych zastosowanych do niniejszego cennika zamieszczony jest na  stronie Portalu Leśno-Drzewnego Lasów Państwowych: www.zilp.lasy.gov.pl/drewno

 

 

CENNIK  CEN  DETALICZNYCH

  Ceny  choinek, stroiszu, karpiny opałowej obowiązujący  od  10.12.2015 r.

w Nadleśnictwie  Olkusz 

Ceny  w :   zł / szt  ( choinki ),

                  zł / mp  (  stroisz ).

 

Wysokość

choinki

w metrach

Choinki  so

Cena netto

Cena

brutto

23%VAT

Choinki  św

Cena  netto

Cena

brutto

23%VAT

 

szt

szt

szt

szt

Do  0,9

18,70

23,00

13,82

17,00

1,0 – 1,5

23,58

 

29,00

18,70

23,00

1,6 – 2,5

30,89

38,00

26,02

32,00

2,6 – 3,5

40,65

50,00

34,15

42,00

3,6 – 5,0

56,91

70,00

40,65

50,00

Pow.5,0

tj.:

SO CH 70

SW CH 70

113,82

140,00

134,15

165,00

 

Stroisz so, św    – 150 zł/mp netto.

KARPINA OP – 25 zł/m3 netto; cena brutto wynosi 27 zł/m3.

 

Cennik sadzonek można pobrać tutaj