Lista aktualności Lista aktualności

ZAGROŻENIE POŻAROWE W LASACH

 

       Polskie lasy ze względu na duży udział gatunków iglastych należą do najbardziej zagrożonych pożarami w Europie. W Nadleśnictwie Olkusz jest ponad 70 % lasów iglastych. Między innymi dlatego lasy olkuskie należą do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego w Polsce.

Pamiętajmy, że największe zagrożenie pożarowe w lasach występuje wczesną wiosną oraz latem.

Czynniki meteorologiczne wpływają na stan wilgotności pokrywy ściółkowej, który decyduje o możliwości powstania pożaru lasu. Przy wilgotności ściółki mniejszej niż 12% powstaje blisko 70% wszystkich pożarów lasu.

Aż 90 % pożarów powstających w lasach powoduje człowiek.

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów w Polsce to:

- podpalenie

- nieostrożne i nieodpowiedzialne zachowanie ludzi w lesie oraz w jego sąsiedztwie w obchodzeniu się z ogniem otwartym

- wady urządzeń oraz instalacji.

Niezwykle ważna jest profilaktyka, dlatego unikajmy zachowania, które zwiększa ryzyko wystąpienia pożaru. Chroniąc wspólnie Polskie lasy pamiętajmy o tym, aby:

- nie palić ognisk w odległości 100 m od granicy lasu (z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych)

- nie wypalać traw

- nie wyrzucać nieugaszonej zapałki lub papierosa w lesie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie

- nie wjeżdżać pojazdami spalinowymi na teren leśny

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie, w okresie od 1 marca (jednak nie wcześniej niż po ustąpieniu pokrywy śnieżnej) do 30 września, określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla stref prognostycznych w skali od 0 do 3.

W sytuacji gdy zagrożenie pożarowe jest duże i przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10% Nadleśniczy ma prawo wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu, w celu zminimalizowania ryzyka pożaru i z myślą o bezpieczeństwie ludzi.

Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu grozi mandat w wysokości 500 zł.

Wybierając się na wycieczkę do lasu sprawdź czy na danym terenie nie wprowadzono zakazu wstępu do lasu.

Link do mapy zagrożenia pożarowego

http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

Strefa zagrożenia pożarowego dla Nadleśnictwa Olkusz to 2_ C.

W razie zauważenia pożaru należy niezwłocznie dzwonić pod numer 998 lub 112.

        Aby odtworzyć las po pożarze należy posadzić 10 tysięcy sadzonek na 1 ha oraz przez dziesiątki lat prowadzić pielęgnacje. Podczas pożaru oprócz roślinności giną również zwierzęta oraz mikroflora i mikrofauna glebowa. Wyjałowiona gleba staje się pustynią, która przez wiele lat przy pomocy leśników będzie reaktywować swoje środowisko. Wielu z nas z pewnością pamięta pożar w 1992 roku, kiedy spłonęło ponad 1200 ha lasów olkuskich oraz ogromne zagrożenie jakie wystąpiło wówczas dla kilku miejscowości. Mając te wydarzenia na uwadze bądźmy bardziej świadomi i odpowiedzialni naszych z pozoru niewinnych czynności, które mogą przerodzić się w prawdziwą katastrofę.

Pamiętajmy. Las rośnie wolno. Płonie szybko.