Aktualności Aktualności

Aktualny cennik drewna obowiązujący od dnia  1 lutego 2019 r.
Można pobrać tutaj

Regulamin sprzedazy drewna można pobrać  tutaj 

Lp Określenie wg KJW Rodzaj drewna Cena loco las po zrywce zł/m3 Podatek VAT Cena brutto Cena loco las bez zrywki zł/m3 Podatek VAT Cena brutto
Drewno Wielkowymiarowe Iglaste
1 WB0
WBK
1 Md 418 96,14 514,14 392 90,16 482,16
2 464 106,72 570,72 438 100,74 538,74
3 542 124,66 666,66 516 118,68 634,68
2 WC0
WCK
1 Md 332 76,36 408,36 306 70,38 376,38
2 387 89,01 476,01 361 83,03 444,03
3 444 102,12 546,12 418 96,14 514,14
3 WD
WDK
1 Md 239 54,97 293,97 213 48,99 261,99
2 261 60,03 321,03 235 54,05 289,05
3 291 66,93 357,93 265 60,95 325,95
4 WB0
WBK
1 So 336 77,28 413,28 310 71,30 381,30
2 413 94,99 507,99 387 89,01 476,01
3 472 108,56 580,56 446 102,58 548,58
5 WC0
WCK
1 So 305 70,15 375,15 279 64,17 343,17
2 357 82,11 439,11 331 76,13 407,13
3 406 93,38 499,38 380 87,40 467,40
6 WD
WDK
1 So 233 53,59 286,59 207 47,61 254,61
2 254 58,42 312,42 228 52,44 280,44
3 275 63,25 338,25 249 57,27 306,27
7 WB0
WBK
1 Jd 462 106,26 568,26 436 100,28 536,28
2 505 116,15 621,15 479 110,17 589,17
3 582 133,86 715,86 556 127,88 683,88
8 WC0
WCK
1 Jd 355 81,65 436,65 329 75,67 404,67
2 420 96,60 516,60 394 90,62 484,62
3 458 105,34 563,34 432 99,36 531,36
9 WD
WDK
1 Jd 252 57,96 309,96 226 51,98 277,98
2 271 62,33 333,33 245 56,35 301,35
3 285 65,55 350,55 259 59,57 318,57
10 WB0
WBK
1 Św 439 100,97 539,97 413 94,99 507,99
2 492 113,16 605,16 466 107,18 573,18
3 538 123,74 661,74 512 117,76 629,76
11 WC0
WCK
1 Św 364 83,72 447,72 338 77,74 415,74
2 424 97,52 521,52 398 91,54 489,54
3 478 109,94 587,94 452 103,96 555,96
12 WD
WDK
1 Św 284 65,32 349,32 258 59,34 317,34
2 314 72,22 386,22 288 66,24 354,24
3 363 83,49 446,49 337 77,51 414,51
10 WB0
WBK
1 Pozostałe iglaste 320 73,60 393,60 294 67,62 361,62
2 366 84,18 450,18 340 78,20 418,20
3 417 95,91 512,91 391 89,93 480,93
11 WC0
WCK
1 Pozostałe iglaste 270 62,10 332,10 244 56,12 300,12
2 316 72,68 388,68 290 66,70 356,70
3 360 82,80 442,80 334 76,82 410,82
12 WD
WDK
1 Pozostałe iglaste 207 47,61 254,61 181 41,63 222,63
2 225 51,75 276,75 199 45,77 244,77
3 244 56,12 300,12 218 50,14 268,14
 
Drewno Średniowymiarowe Iglaste
13 S10    iglaste 260 59,80 319,80 234 53,82 287,82
14 S2a    Św, Jd 182 41,86 223,86 156 35,88 191,88
S2a    So, Md 171 39,33 210,33 145 33,35 178,35
15 S2ap   Św, Jd 210 48,30 258,30 184 42,32 226,32
  So, Md 168 38,64 206,64 142 32,66 174,66
16 S2b GK Św, Jd 250 57,50 307,50 224 51,52 275,52
GK So, Md 235 54,05 289,05 209 48,07 257,07
17 S3b 1 iglaste 177 40,71 217,71 151 34,73 185,73
2 187 43,01 230,01 161 37,03 198,03
3 197 45,31 242,31 171 39,33 210,33
18 S4   iglaste 120 9,60 129,60 94 7,52 101,52
Drewno Małowymiarowe Iglaste
19 M1   iglaste       100 23,00 123,00
Drewno Wielkowymiarowe Liściaste
20 WA0 2 Db 1838 422,74 2260,74 1812 416,76 2228,76
3 2353 541,19 2894,19 2327 535,21 2862,21
21 WB0 1 Db 827 190,21 1017,21 801 184,23 985,23
2 1329 305,67 1634,67 1303 299,69 1602,69
3 1908 438,84 2346,84 1882 432,86 2314,86
22 WC0 1 Db 636 146,28 782,28 610 140,30 750,30
2 916 210,68 1126,68 890 204,70 1094,70
3 1234 283,82 1517,82 1208 277,84 1485,84
23 WD 1 Db 350 80,50 430,50 324 74,52 398,52
2 598 137,54 735,54 572 131,56 703,56
3 827 190,21 1017,21 801 184,23 985,23
24 WA0 2 Db cz, Js, Wz 1410 324,30 1734,30 1384 318,32 1702,32
3 1806 415,38 2221,38 1780 409,40 2189,40
25 WB0 1 Db cz, Js, Wz 634 145,82 779,82 608 139,84 747,84
2 1020 234,60 1254,60 994 228,62 1222,62
3 1464 336,72 1800,72 1438 330,74 1768,74
26 WC0 1 Db cz, Js, Wz 488 112,24 600,24 462 106,26 568,26
2 703 161,69 864,69 677 155,71 832,71
3 947 217,81 1164,81 921 211,83 1132,83
27 WD 1 Db cz, Js, Wz 268 61,64 329,64 242 55,66 297,66
2 459 105,57 564,57 433 99,59 532,59
3 634 145,82 779,82 608 139,84 747,84
28 WA0 2 Bk, Gb 590 135,70 725,70 564 129,72 693,72
3 747 171,81 918,81 721 165,83 886,83
29 WB0 1 Bk, Gb 305 70,15 375,15 279 64,17 343,17
2 390 89,70 479,70 364 83,72 447,72
3 512 117,76 629,76 486 111,78 597,78
30 WC0 1 Bk, Gb 244 56,12 300,12 218 50,14 268,14
2 305 70,15 375,15 279 64,17 343,17
3 390 89,70 479,70 364 83,72 447,72
31 WD 1 Bk, Gb 220 50,60 270,60 194 44,62 238,62
2 244 56,12 300,12 218 50,14 268,14
3 268 61,64 329,64 242 55,66 297,66
32 WA0 2 Brz 425 97,75 522,75 399 91,77 490,77
3 507 116,61 623,61 481 110,63 591,63
33 WB0 1 Brz 286 65,78 351,78 260 59,80 319,80
2 333 76,59 409,59 307 70,61 377,61
3 382 87,86 469,86 356 81,88 437,88
34 WC0 1 Brz 234 53,82 287,82 208 47,84 255,84
2 263 60,49 323,49 237 54,51 291,51
3 302 69,46 371,46 276 63,48 339,48
35 WD 1 Brz 201 46,23 247,23 175 40,25 215,25
2 223 51,29 274,29 197 45,31 242,31
3 241 55,43 296,43 215 49,45 264,45
36 WA0 2 Jw., Kl, Ol 561 129,03 690,03 535 123,05 658,05
3 628 144,44 772,44 602 138,46 740,46
37 WB0 1 Jw., Kl, Ol 341 78,43 419,43 315 72,45 387,45
2 403 92,69 495,69 377 86,71 463,71
3 481 110,63 591,63 455 104,65 559,65
38 WC0 1 Jw., Kl, Ol 282 64,86 346,86 256 58,88 314,88
2 324 74,52 398,52 298 68,54 366,54
3 377 86,71 463,71 351 80,73 431,73
39 WD 1 Jw., Kl, Ol 239 54,97 293,97 213 48,99 261,99
2 270 62,10 332,10 244 56,12 300,12
3 303 69,69 372,69 277 63,71 340,71
40 WA0 2 Osika  474 109,02 583,02 448 103,04 551,04
3 496 114,08 610,08 470 108,10 578,10
41 WB0 1 Osika 344 79,12 423,12 318 73,14 391,14
2 386 88,78 474,78 360 82,80 442,80
3 432 99,36 531,36 406 93,38 499,38
42 WC0 1 Osika 296 68,08 364,08 270 62,10 332,10
2 333 76,59 409,59 307 70,61 377,61
3 368 84,64 452,64 342 78,66 420,66
43 WD 1 Osika 259 59,57 318,57 233 53,59 286,59
2 286 65,78 351,78 260 59,80 319,80
3 309 71,07 380,07 283 65,09 348,09
44 WA0 2 Topola, pozostałe liściaste 361 83,03 444,03 335 77,05 412,05
3 408 93,84 501,84 382 87,86 469,86
45 WB0 1 Topola, pozostałe liściaste 262 60,26 322,26 236 54,28 290,28
2 296 68,08 364,08 270 62,10 332,10
3 333 76,59 409,59 307 70,61 377,61
46 WC0 1 Topola, pozostałe liściaste 233 53,59 286,59 207 47,61 254,61
2 260 59,80 319,80 234 53,82 287,82
3 288 66,24 354,24 262 60,26 322,26
47 WD 1 Topola, pozostałe liściaste 197 45,31 242,31 171 39,33 210,33
2 223 51,29 274,29 197 45,31 242,31
3 249 57,27 306,27 223 51,29 274,29
 
Drewno Średniowymiarowe Liściaste
48 S2a Bk 190 43,70 233,70 164 37,72 201,72
Brz, Ol, 184 42,32 226,32 158 36,34 194,34
Db, Db cz 192 44,16 236,16 166 38,18 204,18
Js, Gb, Ak, Wz 188 43,24 231,24 162 37,26 199,26
Jw., Kl 186 42,78 228,78 160 36,80 196,80
Poz. Gat.: Os, Tp, Wb, Lp  165 37,95 202,95 139 31,97 170,97
49 S2ap Bk 180 41,40 221,40 154 35,42 189,42
Brz, Ol, 174 40,02 214,02 148 34,04 182,04
Db, Db cz 185 42,55 227,55 159 36,57 195,57
Js, Gb, Ak, Wz 178 40,94 218,94 152 34,96 186,96
Jw., Kl 176 40,48 216,48 150 34,50 184,50
Poz. Gat.: Os, Tp, Wb, Lp  160 36,80 196,80 134 30,82 164,82
50 S2b GK Bk, Brz, Gb, Js, Kl, Jw., Ol 235 54,05 289,05 209 48,07 257,07
GK Db, Db cz 270 62,10 332,10 244 56,12 300,12
GK Os, pozostałe liściaste 200 46,00 246,00 174 40,02 214,02
51 S4 Ol, Brz, Gb, Jw, Js, Kl, Czm, Db, Bk, Wiś, Ak, Wz 155 12,40 167,40 129 10,32 139,32
poz.liść.:Os, Tp, Wb, Lp, Jrz, Ksz 110 8,80 118,80 84 6,72 90,72
Drewno Małowymiarowe Liściaste
52 M1   liściaste       100 23,00 123,00
                   
                   
Drewno pozyskane kosztem nabywcy
53 M1   iglaste       66 15,18 81,18
54 M2   iglaste       28 2,24 30,24
55 M1   liściaste       70 16,10 86,10
56 M2   liściaste       36 2,88 38,8857
57 M2 TL   igl/liściaste       36 2,88 38,88
58 KO   igl/liściaste       20 1,60 21,60
59 S3b PKN 1 iglaste       151 34,73 185,73
2       161 37,03 198,03
3       171 39,33 210,33

60

S4 PKN   iglaste       60 4,80 64,80
  Ol, Brz, Gb, Db, Db.C, Bk, Jw, Js, Kl, Wiś, Ak, Wz       95 7,60 102,60
  poz.liść.:Os, Tp, Wb, Lp, Jrz, Ksz       55 4,40 59,40

Warunki szczegółowe, które mają zastosowanie do cennika:

1. Wskazane ceny drewna określają cenę jednostkową za 1 m3

2. Drewno pozyskane w zakresie i na koszt nabywcy (PKN) to M1, M2, M2 TL, S3b i S4.

3. Do podanych cen netto dolicza się obowiązujący podatek VAT.
Sortymenty objęte 8% podatkiem VAT:
- S4 iglaste/liściaste
- M2 iglaste/liściaste
- M2TL iglaste/liściaste
- KO iglasta/liściasta
Pozostałe sortymenty sa objęte 23% stawką VAT.

 

 

CENNIK  CEN  DETALICZNYCH

  Ceny  choinek, stroiszu, karpiny opałowej obowiązujący  od  09.12.2019 r.

w Nadleśnictwie  Olkusz 

Cennik detaliczny (brutto) choinek w Nadleśnictwie Olkusz w 2019 r.

Lp.

Wyszczególnione

Cena detaliczna [zł]

Gatunek

Wysokości do  [m]

Klasa jakości I

Klasa jakości II

brutto

brutto

1

Świerk pospolity

0,9

20,00

13,00

2

Świerk pospolity

1,5

30,00

17,00

3

Świerk pospolity

2,5

35,00

24,00

4

Świerk pospolity

3,5

40,00

32,00

5

Sosna zwyczajna

0,9

22,00

17,00

6

Sosna zwyczajna

1,5

27,00

22,00

7

Sosna zwyczajna

2,5

34,00

29,00

8

Sosna zwyczajna

3,5

42,00

38,00

9

Jodła pospolita

0,9

34,00

30,00

10

Jodła pospolita

1,5

39,00

35,00

11

Jodła pospolita

2,5

46,00

42,00

12

Jodła pospolita

3,5

54,00

50,00

 

Stroisz So.Św - 150zł/mp netto

Stroisz Jd – 250zł/mp netto

Karpina opałowa – 25zł/m3 netto, cena brutto wynosi 27 zł/m3

Cennik sadzonek można pobrać tutaj

Nadleśnictwa i inne